Espai banys exteriors (tarif al dia)

Tarifa adults 8,00 €
Tarifa nens (Entrada gratuïta : menors de 4 anys)
6,50 €
Carte 10 entrées bains 63,00 €
Carte annuelle bains 120,00 €

Espai intéror « bien-estar » (hammam, sauna, spa, hammam natural, espai de descanso, una bébida al salon de thé…..)  i banys exteriors

Tarifa adults (A partir de 12 anys) 17.00 €
Carte 10 entrées bains + hammam 135,00 €
Carte annuelle hammam 195,00 €

Tarifes grups

A partir de 10 persones. Reserva prèvia obligatòria (grupos de nens, adults tour opérator, institution, viages…..) , no hay qué réservar si son familias. Consulteu-nos al 0468970313.