Espai banys exteriors

Tarifa adults 7,50 €
Tarifa nens (Entrada gratuïta : menors de 4 anys)
6,00 €
Carte 10 entrées bains 59,00 €
Carte annuelle bains 100,00 €

Espai intéror « bien-estar » (hammam, sauna, spa, hammam natural, espai de descanso, una bébida al salon de thé…..)  i banys exteriors

Tarifa adults (A partir de 12 anys) 16,00 €
Carte 10 entrées bains + hammam 125,00 €
Carte annuelle hammam 180,00 €

Tarifes grups

A partir de 10 persones. Reserva prèvia obligatòria (grupos de nens, adults tour opérator, institution, viages…..) , no hay qué réservar si son familias. Consulteu-nos al 0468970313.